Porotherm 38 Profi

Pustak szlifowany przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia w budynkach z projektowaną temperaturą wewnętrzną t1< 16C i/lub w budynkach produkcyjnych, magazynowych lub gospodarczych o ile uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. Murowany na cienkospoinową zaprawę do murowania Porotherm Profi, której zastosowanie znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 38 cm.

Wymiary380x248x249 mm
Masaok. 17 kg/szt.
Zużycie16 szt./m²
Zużycie zaprawy2,7 l/m²
Klasa wytrzymałości10
Współczynnik przenikania ciepła U=0,31 W/(m²K) - ściana z tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm
U=0,35 W/(m²K) - ściana bez tynku