Parametry cieplne ścian z pustaków Porotherm

Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród

Podstawowym parametrem określającym izolacyjność przegród budowlanych jest współczynnik przenikania ciepła U wyznaczany na podstawie ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła ściany:
 
U=1/(Rsi+ d/λequ+Rse)
 
gdzie:
U – współczynnik przenikania ciepła ściany, (W/(m2K))
Rsi, Rse– opory przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, (m2K/W)
d – grubość ściany, (m)
λequ – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła ściany, (W/(m2K))
 
Zgodnie z PN-EN ISO 6946 opory przejmowania ciepła wynoszą
Opór przejmowania ciepła
Kierunek strumienia cieplnego
W górę
poziomo
W dół
Rsi
0,10
0,13
0,17
Rse
0,04
0,04
0,04
 
W celu określenia wpływu zawartości wilgoci na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału należy zastosować  konwersję wartości lambda z uwagi na wilgotność, opisaną równaniem wg. PN-EN 1745:
 
λdesign = λ10,dry ∙ Fm
gdzie:
λu – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła (warunki użytkowe)
λ10,dry – współczynnik przewodzenie ciepła zmierzony w stanie suchym, w średniej temperaturze 10°C
Fm – współczynnik przeliczeniowy konwersji wilgoci obliczany według wzoru:
 
Fm= efψ(ψ2 – ψ1)
 
fψ – współczynnik konwersji z uwagi na wilgotność, odniesioną do objętości, który dla materiału ceramicznego można przyjąć fψ = 10 wg załącznika A do normy PN-EN 1745.
ψdesign– wilgotność objętościowa w warunkach użytkowych, która dla materiału ceramicznego w temperaturze  23°C i wilgotności względnej powietrza 50% wynosi  ψdesign = 0,007 m3/m3.
 
W tabeli 1 podano ekwiwalentne współczynniki przewodzenia  ciepła ścian murowanych z pustaków Porotherm w warunkach użytkowych wraz z uwzględnieniem wpływu zaprawy w spoinach,  określone metodą obliczeń komputerowych.

Parametry termiczne ścian z pustaków Porotherm

Tabela 1. Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła w warunkach użytkowych dla ścian z pustaków Porotherm
 
 
Produkt
Grubość
Opór
Ekwiwalentny współczynnik
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]
ściany [cm]
cieplny R [m2K/W]
przewodzenia ciepła [W/(mK)]
bez tynku
z tynkiem termoizolacyjnym 4 cm 3)
Porotherm 44 T Dryfix
44
5,70
0,077
0,17
0,16
Porotherm 38 T Dryfix
38
4,91
0,077
0,20
0,18
Porotherm 30 T Dryfix
30
4,02
0,075
0,24
0,22
Porotherm 44 EKO+ Dryfix
44
4,29
0,103
0,22
0,21
Porotherm 44 Dryfix
44
3,12
0,141
0,30
0,27
Porotherm 38 Dryfix
38
2,72
0,140
0,35
0,31
Porotherm 30 Dryfix
30
1,50
0,200
0,60
-
Porotherm 25 Dryfix
25
0,88
0,283
0,95
-
Porotherm 18.8 Dryfix
18,8
0,67
0,279
1,19
-
Porotherm 11.5 Dryfix
11,5
0,41
0,28
1,72
-
Porotherm 44 T Profi
44
5,57
0,079
0,17
0,16
Porotherm 38 T Profi
38
4,79
0,079
0,20
0,19
Porotherm 30 T Profi
30
3,92
0,077
0,25
0,22
Porotherm 44 EKO+ Profi
44
4,18
0,105
0,23
0,21
Porotherm 44 Profi
44
3,17
0,139
0,30
0,27
Porotherm 38 Profi
38
2,72
0,14
0,35
0,31
Porotherm 30 Profi
30
1,5
0,200
0,60
-
Porotherm 25 Profi
25
0,88
0,283
0,95
-
Porotherm 18.8 Profi
18,8
0,67
0,279
1,19
-
Porotherm 11.5 Profi
11,5
0,41
0,280
1,72
-
Porotherm 44 EKO+ 1)
44
4,16
0,106
0,23
0,21
Porotherm 44 P+W 1)
44
3,12
0,141
0,30
0,27
Porotherm 38 P+W 1)
38
2,66
0,143
0,35
0,31
Porotherm 30 P+W 2)
30
1,29
0,233
0,68
-
Porotherm 30 E3 2)
30
1,45
0,207
0,62
-
Porotherm 25 P+W 2)
25
0,80
0,313
1,03
-
Porotherm 25 E3 2)
25
1,07
0,235
0,81
-
Porotherm 18.8 P+W 2)
18,8
0,61
0,308
1,28
-
Porotherm 11.5 P+W 2)
11,5
0,38
0,307
1,83
-
Porotherm 8 P+W 2)
8
0,26
0,309
2,33
-
Porotherm 25/37.5 AKU 2)
25
0,79
0,320
0,95
-
 
1)    Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM
2)    Zaprawa zwykła
3)    Współczynnik przenikania ciepła ściany z pustaków Porotherm otynkowanej tynkiem termoizolacyjnym, w warunkach użytkowych                   
 
Innym rozwiązaniem spełniającym wymagania dla ścian zewnętrznych są ściany dwuwarstwowe z dodatkową warstwą izolacji termicznej.
 

Parametry termiczne ścian Porotherm z dodatkową izolacją termiczną

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła w warunkach użytkowych dla ścian z pustaków Porotherm.
 
Produkt
Grubość ściany bez docieplenia cm
Współczynnik przenikania ciepła ściany U W/(m2·K) docieplonej warstwą materiału termoizolacyjnego o grubości (cm) i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK)
10cm
12cm
15cm
18cm
20cm
Porotherm 38 Dryfix
38
0,17
0,16
0,14
0,12
0,12
Porotherm 30 Dryfix
30
0,22
0,20
0,17
0,15
0,14
Porotherm 25 Dryfix
25
-
0,22
0,19
0,16
0,15
Porotherm 18.8 Dryfix
18,8
-
0,23
0,20
0,17
0,15
Porotherm 38 Profi
38
0,17
0,16
0,14
0,12
0,12
Porotherm 30 Profi
30
0,22
0,20
0,17
0,15
0,14
Porotherm 25 Profi
25
-
0,22
0,19
0,16
0,15
Porotherm 18.8 Profi
18,8
-
0,23
0,20
0,17
0,15
Porotherm 38 P+W
38
0,19
0,17
0,15
0,13
0,12
Porotherm 30 P+W
30
0,23
0,20
0,17
0,15
0,14
Porotherm 30 E3
30
0,22
0,20
0,17
0,15
0,14
Porotherm 25 P+W
25
-
0,23
0,19
0,16
0,15
Porotherm 25 E3
25
0,24
0,21
0,18
0,16
0,14
Porotherm 18.8 P+W
18,8
-
0,24
0,20
0,17
0,15

Polecane informacje