Generator tekstur Terca

Poniższe narzędzie umożliwi Państwu wygenerowanie plików graficznych z teksturą wybranej cegły Terca. Można ustawić typ wiązania oraz kolor i grubość spoiny. Dodatkowo narzędzie pozwala na generowanie niepowtarzalnych tekstur poprzez możliwość zmiksowania do 5 kolorów różnych cegieł.