Kontakt do działów firmy

Siedziba spółki, biuro Zarządu:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
tel.:  +48 (22) 514 21 00
faks: +48 (22) 514 21 03
biuro@wienerberger.com
 
NIP 841-10-03-837, REGON 770733953
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000088098, Kapitał zakładowy zł 374 324 808,00
 
Infolinia:
Informacja o produktach, cenach, aktualnych promocjach, szkoleniach. 
+48 (22) 514 20 20*
konsultacje.techniczne@wienerberger.com
* koszt połączenia wg taryfy operatora

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 
Joanna Magnowska (rozrachunki z dostawcami)
tel.: +48 (22) 514 21 45
faks: +48 (22) 514 21 59
 
DZIAŁ PROCUREMENT
 
Bernard Płochowski
Kierownik Działu Procurement
tel.: +48 (22) 514 21 70
 
 
DZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
 
Agnieszka Sztuke
Koordynator Działu Zarządzania Należnościami
tel.:  +48 (22) 514 21 31
faks: +48 (22) 514 20 15
 
Anna Seroczyńska (polecenia zapłaty / awizo)
Samodzielna Księgowa
tel.: +48 (22) 514 21 47
faks: +48 (22) 514 20 15

Dział obsługi Klienta - Dystrybutora

ROZWIĄZANIA ŚCIENNE I KLINKIEROWE
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
tel.: +48 (22) 514 21 00
sprzedazpl@wienerberger.com
Magdalena Benesz
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 23
magdalena.benesz@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Opola i Krakowa.
 
Krzysztof Frasuński
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 21
krzysztof.frasunski@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Szczecina, Wrocławia, Kielc i Rzeszowa.
 
Beata Grabowska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 26
beata.grabowska@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Warszawy i Trójmiasta.
 
Grzegorz Kamiński
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 41
grzegorz.kaminski@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Poznania i Zielonej Góry.
 
Emilia Mencwal
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 25
emilia.mencwal@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Białegostoku, Olsztyna, Bielska-Białej, Katowic, Nowego Sącza i Tarnowa.
 
Marek Michno
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 22
marek.michno@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Bydgoszczy, Torunia, Lublina i Częstochowy.
 
Marek Żyniewicz
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (22) 514 21 27
marek.zyniewicz@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Łodzi i Kalisza.
 
 
ROZWIĄZANIA DACHOWE
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1, 59- 216 Kunice (k. Legnicy)
faksy: +48 (76) 855 30 01; 866 30 12
 
 
Jacek Chmielowski
Kierownik Obsługi Klienta i Logistyki
Działu Obsługi Klienta w Kunicach
tel.: +48 (76) 855 11 93
 
Magdalena Karczewicz
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 42
magdalena.karczewicz@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Olsztyna, Białegostoku, Suwałk, Płock, Ciechanów i import Niemczy, Holandia, Rosja, Litwa, Czechy.
 
Marta Berg - Leśniewska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 67
marta.berg@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Opola, Katowic, Częstochowy i Kielc.
 
Beata Korenik
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 61
beata.korenik@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Bydgoszczy, Torunia, Kalisza, Łodzi i Koszalina.
 
Justyna Antosiak
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 75
justyna.antosiak@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Poznań, Gdańsk, Szczecin, Warszawa.
 
Katarzyna Miroszewska
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 02
katarzyna.miroszewska@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Kraków, Rzeszów, Lublin i Export Niemcy.
 
Dorota Mielniczuk
Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: +48 (76) 855 11 44
dorota.mielniczuk@wienerberger.com
Obsługa Klientów z regionu Wrocław, Legnica, Zielona Góra,
 
Magdalena Źródłowska-Urban
Obsługa kierowców, wydawanie dokumentów transportowych, raportowanie.
Zlecanie kurierów
tel: +48 (76) 855 11 92
 
 
 
LOGISTYKA
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8
faksy: +48 (22) 514 21 66 (67, 68)

Małgorzata Koszela
Specjalista ds. Logistyki
tel.: +48 (22) 514 20 62
malgorzata.koszela@wienerberger.com

Daniel Turulski
Specjalista ds. Logistyki
tel.: +48 (22) 514 21 38
daniel.turulski@wienerberger.com
 
Piotr Skwarczyński
Specjalista ds. Logistyki
tel.: +48 (22) 514 21 28
piotr.skwarczynski@wienerberger.com

Zakłady produkcyjne Wienerberger

Działy Sprzedaży w zakładach produkcyjnych i składach firmowych Wienerberger
 
Działy sprzedaży produktów Porotherm
 
 
Wienerberger Lębork
     84-300 Lębork
     ul. Łączna 2
     tel.: +48 (59) 863 72 99
 
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (59) 863 72 02
            +48 (59) 863 72 03
            +48 (59) 863 72 08
     fax: +48 (59) 863 32 88
     e-mail:  WBPLSprzedazLebork@wienerberger.com
 
Wienerberger Dobre
      05-307 Dobre
      Rudzienko 95 A
      tel.: +48 (25) 757 15 97
 
      Dział Sprzedaży
      tel.: +48 (25) 757 16 19
      fax: +48 (25) 757 18 10
      e-mail: WBPLSprzedazDobre@wienerberger.com
 
Wienerberger Honoratka
     62-561 Ślesin
     Władysławów 100
     sekretariat
     tel.: +48 (63) 242 78 42
 
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (63) 248 75 92
     tel.: +48 728 540 049
     fax: +48 (63) 248 74 00
     e-mail: WBPLSprzedazHonoratka@wienerberger.com
  
Wienerberger Gnaszyn
      42-200 Częstochowa
      ul. Tatrzańska 3
      tel.: +48 (34) 368 25 31-32
 
      Dział Sprzedaży
      tel.: +48 (34) 368 26 40
      fax: +48 (34) 368 26 42
      e-mail: WBPLSprzedazGnaszyn@wienerberger.com
 
Wienerberger Kupno
     36-100 Kolbuszowa
     Kupno 494
     tel.: +48 (17) 227 11 44
 
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (17) 227 49 58
     fax: +48 (17) 227 44 34
 
Wienerberger Oleśnica
     28-220 Oleśnica
     ul. Pacanowska 14
     tel.: +48 (41) 260 53 96
 
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (41) 260 53 98
     fax: +48 (41) 260 53 99
     e-mail: WBPLSprzedazOlesnica@wienerberger.com
     
Wienerberger Kraków
     31-587 Kraków
     ul. Ciepłownicza 54
    
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (12) 644 95 34
     fax: +48 (12) 642 16 96
     e-mail: WBPLSprzedazKrakow@wienerberger.com
 
Wienerberger Paczków
     48-370 Paczków
     ul. Robotnicza 15
     tel. (77) 431 78 48 wew. 102
    
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (77) 431 61 61 wew. 120
     fax: +48 (77) 431 61 61 wew. 118
     e-mail: WBPLSprzedazPaczkow@wienerberger.com
 
Działy sprzedaży produktów Terca
 
 
Wienerberger Toruń
     87-100 Toruń
     ul. Lipnowska 46/50
     tel.: +48 (56) 612 41 00 wew. 101, 109
 
     Dział Sprzedaży
     tel.: +48 (56) 612 41 04, 11
     fax: +48 (56) 612 41 12
     e-mail: WBPLSprzedazTorun@wienerberger.com
   
 
Dział sprzedaży produktów Koramic
 
Wienerberger Kunice
     59- 216 Kunice (k. Legnicy)
     ul. Ceramiczna 1
     
     tel.: +48 (76) 855 11 00
     fax: +48 (76) 855 30 01