Narzędzia i detale CAD i BIM

Dummy download
Plik szablonów Porotherm Archicad 14
Dummy download
Plik szablonów Revit 12
Dummy download
Porotherm Archicad 14
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2010 EN 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2010 EN 64-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2010 PL 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2010 PL 64-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2011 EN 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2011 EN 64-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2011 PL 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2011 PL 64-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2012 EN 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2012 EN 64-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2012 PL 32-bit
Dummy download
Porotherm CAD Studio AA 2012 PL 64-bit
Dummy download
Porotherm Revit 12
Dummy download
Detal 18-01-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 18-02-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 18-03-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 18-04-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 18-05-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 18-06-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-07-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-08-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-01-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 19-02-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 19-03-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 19-04-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 19-05-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 19-06-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-07-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-08-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-01-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 20-02-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 20-03-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 20-04-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 20-05-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 20-06-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-07-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-08-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 21-01-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 21-02-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 21-03-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 21-04-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 21-05-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 21-06-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-07-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-08-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 22-01-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 22-02-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 22-03-A - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-04-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-05-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 22-06-A - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-07-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-08-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 01-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 04-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 04-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 04-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 04-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 05-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 05-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 05-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 05-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-06-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-07-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-08-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-01-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 06-02-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 06-03-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 06-04-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 06-05-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 06-06-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-07-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-08-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 07-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 13-02-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 13-03-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 13-04-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 13-05-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 13-06-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-07-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-08-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 14-01-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 14-02-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 14-03-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 14-04-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 14-05-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-01-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 15-02-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 15-03-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 15-04-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 15-05-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-06-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-07-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-08-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 16-01-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 16-02-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 16-03-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 16-04-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 16-05-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-01-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 17-02-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 17-03-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 17-04-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 17-05-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-06-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-07-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-08-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 12-01-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W lub Si
Dummy download
Detal 12-02-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 P+W lub 38 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 18-02-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 18-03-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 18-04-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 18-05-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 18-06-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-07-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-08-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-01-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 19-02-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 19-03-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 19-04-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 19-05-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 19-06-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-07-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-08-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-01-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 20-02-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 20-03-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 20-04-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 20-05-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 20-06-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-07-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-08-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 21-01-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 21-02-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 21-03-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 21-04-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 21-05-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 21-06-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-07-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-08-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 22-01-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 22-02-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 22-03-B - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-04-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-05-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 22-06-B - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-07-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-08-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 01-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 04-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 04-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 04-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 04-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 05-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 05-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 05-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 05-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-06-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-07-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-08-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-01-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 06-02-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 06-03-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 06-04-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 06-05-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 06-06-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-07-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-08-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 07-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 P. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 13-02-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 13-03-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 13-04-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 13-05-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 13-06-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-07-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-08-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 14-01-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 14-02-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 14-03-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 14-04-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 14-05-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-01-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 15-02-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 15-03-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 15-04-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 15-05-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-06-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-07-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-08-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 16-01-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 16-02-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 16-03-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 16-04-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 16-05-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-01-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 17-02-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 17-03-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 17-04-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 17-05-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-06-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-07-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-08-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 12-01-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi
Dummy download
Detal 12-02-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 18-02-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 18-03-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 18-04-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 18-05-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 18-06-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-07-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-08-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-01-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 19-02-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 19-03-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 19-04-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 19-05-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 19-06-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-07-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-08-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-01-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 20-02-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 20-03-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 20-04-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 20-05-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 20-06-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-07-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-08-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 21-01-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 21-02-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 21-03-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 21-04-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 21-05-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 21-06-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-07-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-08-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 22-01-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 22-02-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 22-03-A - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-04-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-05-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 22-06-A - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-07-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-08-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 01-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 04-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 04-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 04-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 04-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 05-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 05-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 05-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 05-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-06-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-07-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-08-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-01-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 06-02-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 06-03-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 06-04-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 06-05-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 06-06-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-07-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-08-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 07-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 13-02-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 13-03-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 13-04-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 13-05-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 13-06-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-07-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-08-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 14-01-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 14-02-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 14-03-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 14-04-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 14-05-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-01-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 15-02-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 15-03-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 15-04-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 15-05-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-06-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-07-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-08-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 16-01-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 16-02-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 16-03-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 16-04-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 16-05-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-01-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 17-02-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 17-03-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 17-04-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 17-05-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-06-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-07-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-08-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 12-01-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W lub Si
Dummy download
Detal 12-02-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 P+W lub 38 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 18-02-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 18-03-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 18-04-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 18-05-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 18-06-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-07-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-08-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-01-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 19-02-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 19-03-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 19-04-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 19-05-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 19-06-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-07-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-08-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-01-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 20-02-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 20-03-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 20-04-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 20-05-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 20-06-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-07-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-08-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 21-01-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 21-02-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 21-03-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 21-04-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 21-05-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 21-06-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-07-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-08-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 22-01-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 22-02-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 22-03-B - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-04-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-05-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 22-06-B - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-07-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-08-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 01-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 04-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 04-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 04-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 04-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 05-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 05-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 05-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 05-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-06-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-07-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-08-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-01-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 06-02-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 06-03-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 06-04-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 06-05-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 06-06-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-07-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-08-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 07-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 P. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 13-02-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 13-03-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 13-04-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 13-05-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 13-06-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-07-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-08-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 14-01-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 14-02-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 14-03-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 14-04-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 14-05-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-01-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 15-02-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 15-03-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 15-04-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 15-05-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-06-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-07-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-08-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 16-01-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 16-02-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 16-03-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 16-04-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 16-05-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-01-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 17-02-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 17-03-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 17-04-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 17-05-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-06-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-07-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-08-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 12-01-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi
Dummy download
Detal 12-02-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 18-02-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 18-03-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 18-04-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 18-05-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 18-06-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-07-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-08-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-01-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 19-02-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 19-03-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 19-04-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 19-05-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 19-06-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-07-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-08-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-01-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 20-02-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 20-03-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 20-04-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 20-05-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 20-06-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-07-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-08-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 21-01-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 21-02-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 21-03-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 21-04-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 21-05-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 21-06-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-07-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-08-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 22-01-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 22-02-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 22-03-A - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-04-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-05-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 22-06-A - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-07-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-08-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 01-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 04-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 04-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 04-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 04-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 05-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 05-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 05-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 05-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-06-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-07-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-08-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-01-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 06-02-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 06-03-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 06-04-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 06-05-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 06-06-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-07-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-08-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 07-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 13-02-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 13-03-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 13-04-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 13-05-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 13-06-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-07-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-08-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 14-01-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 14-02-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 14-03-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 14-04-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 14-05-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-01-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 15-02-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 15-03-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 15-04-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 15-05-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-06-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-07-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-08-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 16-01-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 16-02-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 16-03-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 16-04-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 16-05-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-01-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 17-02-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 17-03-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 17-04-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 17-05-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-06-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-07-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-08-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 12-01-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W lub Si
Dummy download
Detal 12-02-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 P+W lub 38 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 18-02-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 18-03-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 18-04-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 18-05-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 18-06-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-07-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-08-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-01-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 19-02-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 19-03-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 19-04-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 19-05-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 19-06-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-07-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-08-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-01-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 20-02-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 20-03-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 20-04-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 20-05-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 20-06-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-07-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-08-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 21-01-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 21-02-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 21-03-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 21-04-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 21-05-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 21-06-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-07-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-08-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 22-01-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 22-02-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 22-03-B - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-04-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-05-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 22-06-B - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-07-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-08-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 01-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 04-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 04-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 04-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 04-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 05-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 05-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 05-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 05-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-06-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-07-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-08-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-01-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 06-02-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 06-03-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 06-04-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 06-05-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 06-06-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-07-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-08-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 07-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 P. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 13-02-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 13-03-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 13-04-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 13-05-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 13-06-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-07-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 13-08-B - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 14-01-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 14-02-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 14-03-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 14-04-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 14-05-B - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-01-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 15-02-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 15-03-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 15-04-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 15-05-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 15-06-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-07-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 15-08-B - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 16-01-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 16-02-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 16-03-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 16-04-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 16-05-B - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-01-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 17-02-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 17-03-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 17-04-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 17-05-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 17-06-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-07-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 17-08-B - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 12-01-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi
Dummy download
Detal 12-02-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm DRYFIX lub Profi - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-B - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 18-02-A - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 18-03-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 18-04-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 18-05-A - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 18-06-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-07-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 18-08-A - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-01-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 19-02-A - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 19-03-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 19-04-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 19-05-A - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 19-06-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-07-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 19-08-A - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-01-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 20-02-A - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 20-03-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 20-04-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 20-05-A - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 20-06-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 20-08-A - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 21-01-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 21-02-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 21-03-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 21-04-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 21-05-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 21-06-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-07-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 21-08-A - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 8 P+W
Dummy download
Detal 22-01-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 22-02-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 22-03-A - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-04-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 22-05-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 22-06-A - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-07-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 22-08-A - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 01-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 04-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 04-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 04-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 04-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-01-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 05-02-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 05-03-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 05-04-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 05-05-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 05-06-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-07-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 05-08-A - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-01-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 06-02-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 06-03-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 06-04-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 06-05-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 06-06-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-07-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 06-08-A - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 07-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 07-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - A
Dummy download
Detal 08-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 08-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik tynkowany - B
Dummy download
Detal 09-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 09-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - A
Dummy download
Detal 10-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 10-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Cokolik klinkierowy - B
Dummy download
Detal 11-01-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-02-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-03-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-04-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-05-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-06-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-07-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 11-08-A - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 i 8 P+W. Płyta cokołowa
Dummy download
Detal 13-01-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 13-02-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 13-03-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 13-04-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 13-05-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 13-06-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-07-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 13-08-A - Oparcie jednostronne stropu Porotherm. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 14-01-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 14-02-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 14-03-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 14-04-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 14-05-A - Oparcie dwustronne stropu Porotherm. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-01-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 15-02-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 15-03-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 15-04-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 15-05-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 15-06-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-07-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 15-08-A - Oparcie jednostronne stropu drewnianego. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 16-01-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 16-02-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 16-03-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 16-04-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 16-05-A - Oparcie dwustronne stropu drewnianego. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-01-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W lub 44 Si
Dummy download
Detal 17-02-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 P+W lub 38 Si
Dummy download
Detal 17-03-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 P+W
Dummy download
Detal 17-04-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 P+W
Dummy download
Detal 17-05-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 P+W
Dummy download
Detal 17-06-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-07-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 17-08-A - Połączenie płyty balkonowej ze stropem. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 P+W i 11.5 P+W
Dummy download
Detal 12-01-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W lub Si
Dummy download
Detal 12-02-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Narożniki ścian zewnętrznych z pustaków Porotherm P+W - ściany ocieplone
Dummy download
Detal 12-03-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-04-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si ze ścianami wewnętrznymi
Dummy download
Detal 12-05-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 44 P+W lub 44 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 12-06-A - Połączenia ścian zewnętrznych. Połaczenia ścian zewnętrznych Porotherm 38 P+W lub 38 Si pod kątem 135 stopni
Dummy download
Detal 18-01-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 18-02-B - Dach skośny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 18-03-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 18-04-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 18-05-B - Dach skośny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 18-06-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-07-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 18-08-B - Dach skośny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-01-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 19-02-B - Stropodach pełny. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 19-03-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 19-04-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 19-05-B - Stropodach pełny. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 19-06-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-07-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 19-08-B - Stropodach pełny. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-01-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 20-02-B - Stropodach wentylowany. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 20-03-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 20-04-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 20-05-B - Stropodach wentylowany. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 20-06-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-07-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 20-08-B - Stropodach wentylowany. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 21-01-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 21-02-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 21-03-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 21-04-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 21-05-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 21-06-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 30 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-07-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 25 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 21-08-B - Nadproża Porotherm 23.8. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 8 DRYFIX lub 18.8 Profi i 8 Profi
Dummy download
Detal 22-01-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 22-02-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 22-03-B - Nadproża Porotherm 14.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-04-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 22-05-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 22-06-B - Nadproża Porotherm 11.5 i 14.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-07-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 22-08-B - Nadproża Porotherm 11.5. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 01-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 01-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi w licu ławy fundamentowej
Dummy download
Detal 02-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 02-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Płyta podłogi na ławie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-01-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-02-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-03-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-04-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-05-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-06-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-07-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 03-08-B - Przyziemie w budynku podpiwniczonym. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi. Ściana na płycie fundamentowej
Dummy download
Detal 04-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 04-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 04-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 04-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 04-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-01-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 05-02-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 05-03-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 05-04-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 05-05-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 05-06-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-07-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 05-08-B - Oparcie na ścianie fundamentowej murowanej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 18.8 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-01-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 44 DRYFIX lub 44 Profi
Dummy download
Detal 06-02-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana jednowarstwowa Porotherm 38 DRYFIX lub 38 Profi
Dummy download
Detal 06-03-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX lub 30 Profi
Dummy download
Detal 06-04-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX lub 25 Profi
Dummy download
Detal 06-05-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana dwuwarstwowa Porotherm 18.8 DRYFIX lub 18.8 Profi
Dummy download
Detal 06-06-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 30 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 30 Profi i 11.5 Profi
Dummy download
Detal 06-07-B - Oparcie na ławie fundamentowej betonowej. Ściana trójwarstwowa Porotherm 25 DRYFIX i 11.5 DRYFIX lub 25 Profi i 11.5 Profi