Marsylka, ceglasta angoba szlachetna

Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastej angoby szlachetnej o charakterystycznych wyżłobieniach tworzących gęsty światłocień na połaci dachu.