Porotherm 25 E3

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych. Porotherm 25 E3 murowany jest na „pióro-wpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 25 cm.

Wymiary250x373x238 mm
Masaok. 13 kg/szt.
Zużycie10,7 szt./m²
Zużycie zaprawy16 l/m²
Klasa wytrzymałości15
Współczynnik przenikania ciepła U=0,81 W/(m²K)