Porotherm 44 P+W

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych bez docieplenia w budynkach z projektowaną temperaturą wewnętrzną t1<16oC i/lub w budynkach produkcyjnych, magazynowych lub gospodarczych o ile uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. Murowany na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co przyspiesza prowadzenie prac i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 44 cm.

Wymiary440x248x238 mm
Masaok. 18 kg/szt.
Zużycie16 szt./m²
Zużycie zaprawy30 l/m²
Klasa wytrzymałości10
Współczynnik przenikania ciepła U=0,27 W/(m²K) - ściana z tynkiem termoizolacyjnym o grubości 4 cm
U=0,30 W/(m²K) - ściana bez tynku