Akademia Zrównoważonego Budownictwa Wienerberger WISBA PL

Akademia Zrównoważonego Budownictwa Wienerberger WISBA PL
Akademia to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie studentów tematyką zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. organizując Akademię wspiera działania na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu fizyki budowli, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Akademia Zrównoważonego Budownictwa Wienerberger WISBA PL to kontynuacja i jednocześnie polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego The Wienerberger Sustainable Building Academy.

Ogólne cele

Celem Akademii jest poszerzanie wiedzy w zakresie zjawisk fizycznych zachodzących w budynkach, inżynierii materiałów i komponentów budowlanych, jakości środowiska wewnętrznego oraz oddziaływania budynków na środowisko. Pośród poruszanych zagadnień można wyróżnić:
 
  • analizę cieplno-wilgotnościową oraz akustyczną komponentów budowlanych,
  • dynamiczne właściwości cieplne materiałów i ich wpływ na efektywność energetyczną budynków,
  • kierunki rozwoju nowych technologii i produktów dla budownictwa,
  • nowe produkty do wznoszenia ścian działowych (ze szczególnym uwzględnieniem akustyki i przepływu ciepła),
  • rozwiązania mostków cieplnych w budynkach wykonanych ze ścian jedno i wielowarstwowych,
  • zużycie surowców, materiałów oraz emisja zanieczyszczeń w cyklu życia produktu.
Poszczególne zagadnienia będą tematami przewodnimi kolejnych edycji Akademii.

Zakres programowy

Akademia odbywa się cyklicznie na wybranych uczelniach w Polsce. Edycja 2018 odbędzie się w dniach 17-21 września na Politechnice Warszawskiej.
 
W ramach Akademii odbywają się wykłady tematyczne związane z aktualnym zagadnieniem przewodnim Akademii, warsztaty obejmujące metody obliczeniowe bądź prezentacje programów obliczeniowych oraz czas na pracę własną uczestników.
 
Tematem przewodnim edycji 2018 jest: „Wykorzystanie właściwości cieplno-wilgotnościowych ceramicznych pustaków konstrukcyjnych w budownictwie efektywnym energetycznie”.

Kto może zostać Uczestnikiem?

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy studentów studiów drugiego stopnia z następujących uczelni: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska (wydziały budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, instalacji sanitarnych lub pokrewnych).