Ceramiczna ściana jednowarstwowa Porotherm

Ściana jednowarstwowa Porotherm
Nieustannie śrubowane normy emisji gazów cieplarnianych wymuszają stosowanie coraz lepszych technologii również w budownictwie.

Materiały konstrukcyjne muszą mieć nie tylko doskonałe parametry termiczne, ale być również względnie łatwe w wykonawstwie. Ściana z pustaków ceramicznych Porotherm w technologii jednowarstwowej jest rozwiązaniem, które spełnia te wymagania a dodatkowo jest zdrowym, naturalnym i najtrwalszym dostępnym rozwiązaniem.

Jak zbudowana jest ściana jednowarstwowa?

Ścian jednowarstwowa składa się tylko z jednej warstwy pustaków wykończonej tynkami: zewnętrznym i wewnętrznym. Użyte do jej budowy pustaki są tak skonstruowane, że pełnią rolę nie tylko szkieletu konstrukcyjnego, który przenosi obciążenia w całym domu, ale dzięki m.in. swej grubości czy poryzacji spełniają także wymagania termoizolacyjne dla ścian zewnętrznych. Taka ściana nie wymaga już żadnych dodatkowych warstw docieplających.

Ścian jednowarstwowa a prawo budowlane

Zgodnie z wymaganiami polskiego prawa budowlanego ściana zewnętrzna w budownictwie jedno- i wielorodzinnym powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie U = 0,23 W/(m2K). Jednak w 2021 roku wejdzie w życie kolejne zaostrzenie. W efekcie, za kilka lat wszystkie budowane obiekty będą musiały być niemal zeroenergetyczne. Parametry najnowocześniejszych, dostępnych na rynku polskim cegieł ceramicznych Porotherm nie tylko pozwalają spełnić obecne wymagania, ale również i te przyszłe.

Wystarczy jedna warstwa czyli sekret ściany jednowarstwowej Porotherm

W ścianach jednowarstwowych kluczowe dla parametrów są dwa elementy: pustaki oraz zaprawa, która je spaja. Aby końcowy efekt w postaci muru spełniał najwyższe wymagania zarówno pustaki jak i zaprawa również muszą je spełniać.
 

Poryzacja i drążenia

Pustaki ceramiczne w procesie wypalania w wysokiej temperaturze ulegają tzw. poryzacji - w wymieszanej z pyłem drzewnym glinie tworzą się zamknięte, wypełnione powietrzem mikropory. Powietrze to najlepszy izolator, im więcej zamkniemy go w strukturze cegły, tym wyższe parametry termoizolacyjności osiągniemy.  
 
Drugim sposobem na zwiększenie izolacyjności termicznej jest zaawansowany układ drążeń wewnątrz pustaka, wydłużający do maksimum drogę przepływu ciepła przez ścianki wewnętrzne. Im bardziej skomplikowany jest ten układ, tym droga dłuższa a pustak cieplejszy.
 
Trzecia metoda stosowana jest w dedykowanych do domów o standardzie niemal zeroenergetycznym pustakach ceramicznych Porotherm T – ich , drążenia wypełnione są wysokiej jakości, „oddychającą” wełną mineralną.

Zaprawa cienkospoinowa

Uzyskaniu jak najlepszych parametrów ściany jednowarstwowej służy także wprowadzone w 2009 roku przez Wienerberger murowanie na cienką spoinę a co za tym idzie - szlifowanie cegieł ceramicznych, stosowane w technologiach Porotherm Profi (zaprawa cienkowarstwowa i Porotherm Dryfix (zaprawa do murowania na sucho). Dokładność szlifowania jest tak duża (0,3 mm), że pustaki idealnie do siebie przylegają, co sprawia, że ściany są równe, stanowią idealne podłoże pod warstwę tynku a grubość zaprawy to tylko ok. 1 mm. Stosując zwykłą, tradycyjną zaprawę murarską należy położyć dość grubą, 12 mm warstwę, by odpowiednio zespoić pustaki w murze. Niestety im grubsza spoina, tym większe mostki termiczne, czyli miejsca, przez które intensywniej ucieka ciepło z domu. Dlatego do budowy ściany jednowarstwowej Porotherm wraz z pustakami oferowane są również specjalistyczne zaprawy – cienkowarstwowa Porotherm Profi lub najnowocześniejsza zaprawa do murowania na sucho Porotherm Dryfix, której udział w murze jest minimalny, a jednocześnie wiązanie bardzo wytrzymałe.

Nowoczesna ściana jednowarstwowa a ściana z dociepleniem

Ściana jednowarstwowa ma wiele przewag w stosunku do rozwiązań z dociepleniem, będących nie bez znaczenia dla komfortu zamieszkania w przyszłym domu. Warto docenić je w czasach gdy rośnie świadomość i potrzeba życia w zgodzie ze środowiskiem, stosowania rozwiązań energooszczędnych przy jednoczesnej dbałości o zdrowie i komfort życia:
 
  • ciepło bez dodatkowych nakładów – jedna warstwa grubych, ciepłych ceramicznych cegieł i tynk – tyle wystarczy by nie tylko sprostać wymaganiom prawa budowlanego, ale też zainwestować w przyszłe, niższe rachunki za ogrzewanie,
 
  • zdrowy mikroklimat – w ścianach tylko z pustaków, nie ograniczonych nieprzepuszczalnymi warstwami np. styropianu, swobodnie dyfunduje para wodna; nie bez przyczyny ukuło się powiedzenie, że w budynkach z ceramiki dobrze się oddycha; paroprzepuszczalna, „oddychająca” ściana jest całkiem sucha a zatem odporna na namnażanie się sprzyjających alergiom i chorobom układu oddechowego pleśni czy grzybów,
 
  • komfort zimą i latem – wynika z doskonałych właściwości stateczności cieplnej; pustaki akumulują ciepło wytworzone w pomieszczeniach  i stopniowo je oddają, dlatego w przypadku np. nagłego wyłączenia ogrzewania nie ma efektu nagłego wychłodzenia. Latem z kolei ceglana ściana nie dopuszcza do przegrzewania się pomieszczeń, stąd np. przyjemny chłód w starych, ceglanych zabytkach,
 
  • sprawdzony, trwały materiał – wbrew powszechnej opinii to nie ściana z miękką warstwą docieplenia winna być nazywana „tradycyjną” ale właśnie ściana wyłącznie z cegieł czyli jednowarstwowa. Takie rozwiązanie stosowane w Polsce od ponad 8 wieków jest dziś w postaci licznych zabytków niepodważalnym dowodem na trwałość i solidność,
 
  • bezpieczeństwo pożarowe – rzadko budując dom myślimy o nieszczęściu jakim niewątpliwie jest pożar. Jednak warto pomyśleć o tym na etapie wyboru technologii budowy ścian. Ceramika to materiał zupełnie niepalny a badania ścian Porotherm wskazują, że ich odporność ogniowa sięga 4 godzin. Oznacza to, że w przypadku pożaru ogień przez 4 godziny nie rozprzestrzenia się do kolejnych pomieszczeń. To niepodważalny argument za stosowaniem ściany ceramicznej wewnątrz domu jak i zewnętrznej ściany ceramicznej bez warstwy łatwopalnego docieplenia,
 
  • ekonomiczne rozwiązanie - wybudowanie domu w technologii ściany jednowarstwowej to ekonomiczne rozwiązanie na etapie inwestycji oraz w trakcie użytkowania. Mur wykonany z jednej warstwy cegieł i pokryty warstwą tynku nie wymaga inwestowania w materiały termoizolacyjne, zbrojeniowe, czy systemy mocowań. Ściana jednowarstwowa z ceramiki to również niższe koszty związane z pracami murarskimi, ze względu na ekspresowe tempo budowy.

Polecane informacje