Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm

Do określenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów poprzyjmuje się jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej zdefiniowane w Polskich Normach.  Podstawowymi parametrami określającymi wymagania dla przegród są:
a) dla ścian wewnętrznych
R’ A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody w budynku, rozdzielające rozpatrywane pomieszczenia, przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku drogami materiałowymi, obliczany według wzoru:
R‘ A1=R A1R - Ka
gdzie:
R A1R – wartość projektowa wskaźnika R A1 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli
R A1R = R A1 – 2
Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Wartości poprawek Ka zostały określone dla określonych grup układów i zestawione w instrukcji ITB 406/2005
Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A1 określa się na podstawie określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:
R A1 = R w + C
gdzie:
Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny
 
Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:
R’ A1 obliczone ≥ R’ A1(min)
gdzie:
R’ A1 obliczone – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej rozpatrywanej ściany wewnętrznej w budynku
R’ A1(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany wewnętrznej rozdzielającej konkretne pomieszczenia w budynku
b) dla ścian zewnętrznych
R’ A2 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody zewnętrznej w budynku, obliczany według wzoru:
R‘ A2=R A2R
gdzie:
R A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2 (wartość laboratoryjne wskaźnika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3) czyli
R A2R = R A2 – 2
Uwaga! W przypadku masywnych ścian zewnętrznych norma PN-B-02151-3 dopuszcza pominięcie wpływu bocznego przenoszenia dźwięku.
Wartość izolacyjności akustycznej właściwej R A2 określa się na podstawie określa się na podstawie wartości laboratoryjnych według wzoru:
R A2 = R w + C tr
gdzie:
Rw – wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej
C tr – widmowy wskaźnik adaptacyjny
 
Wykorzystując jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej przegród (wartości projektowe) przy doborze właściwych z punktu widzenia akustycznego rozwiązań należy kierować się zasadą:
R A2R ≥ R’ A2(min)
gdzie:
R A2R – wartość projektowa wskaźnika R A2
R’ A2(min) – wymagany wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany zewnętrznej w budynku

Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm

Parametry akustyczne ścian z pustaków Porotherm zestawiono w tabeli poniżej.
 
Produkt
Grubość ściany (cm)
Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian
Rw (dB)
RA1 (dB)
RA2 (dB)
Porotherm 44 T Dryfix
44
48
 
 
Porotherm 38 T Dryfix
38
 46
 
 
Porotherm 30 T Dryfix
30
43
 
 
Porotherm 44 Dryfix
44
39
38
37
Porotherm 38 Dryfix
38
38
37
36
Porotherm 30 Dryfix
30
43
42
41
Porotherm 25 Dryfix
25
44
43
42
Porotherm 18.8 Dryfix
18,8
42
41
40
Porotherm 11.5 Dryfix
11,5
39
39
37
Porotherm 44 T Profi
44
 50
 
 
Porotherm 38 T Profi
38
 48
 
 
Porotherm 30 T Profi
30
44
 
 
Porotherm 44 Profi
44
37
37
36
Porotherm 38 Profi
38
36
36
35
Porotherm 30 Profi
30
41
41
40
Porotherm 25 Profi
25
45
44
43
Porotherm 18.8 Profi
18,8
43
42
41
Porotherm 11.5 Profi
11,5
41
41
38
Porotherm 44 P+W
44
47
45
43
Porotherm 38 P+W
38
46
44
42
Porotherm 30 P+W
30
51
49
47
Porotherm 25 P+W
25
53
52
49
Porotherm 25 E3
25
48
47
46
Porotherm 18.8 P+W
18,8
51
50
47
Porotherm 11.5 P+W
11,5
48
47
44
Porotherm 8 P+W
8
47
46
43

 

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian Porotherm P+W murowanych na zaprawie zwykłej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubości minimum 15 mm oraz ścian z pustaków Porotherm Profi i Porotherm Dryfix murowanych na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi i Porotherm Dryfix z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości minimum 10 mm.
 
Uwaga: Podane w tablicach wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian można odnieść także do ścian, w których występują puszki instalacji elektrycznej osadzone na zaprawie gipsowej (liczba puszek w ścianie - ok. 1 puszka na 3 m2 ściany) pod warunkiem, że miejsca usytuowania puszek po obu stronach ściany nie pokrywają się (nie występują w tym samym pustaku).

 

Parametry ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej z pustaków Porotherm

Szczególną odmianą pustaków Porotherm są pustaki do budowy ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Są szeroko stosowane do budowy ścian wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego jak i użyteczności publicznej.
 
Izolacyjność akustyczna ścian z pustaków Porotherm AKU
Produkt
Grubość ściany (cm)
Wskaźniki izolacyjności akustycznej ścian
Rw (dB)
RA1 (dB)
RA2 (dB)
Porotherm 25/37.5 AKU  
25
55
54
52
Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian na zaprawie zwykłej, z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym gr. 10 mm.
 
Pustaki akustyczne Porotherm 25/37.5 AKU przeznaczone są do budowy ceramicznych ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej (np. ściany międzymieszkaniowe) umożliwiające spełnienie jednocześnie wymagań akustycznych i termicznych dla ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami. Dzięki nim możliwe jest szybkie i łatwe wybudowanie jednowarstwowej ściany o grubości 25 cm, zarówno pomiędzy sąsiednimi mieszkaniami, jak również pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową i korytarzem. Skonstruowane z nich mury osiągają bardzo dobry wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw/RA1 = 55/54 dB oraz korzystny współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/(m²K). Co ważne, te dwa wysokie wymagania, uzyskiwane są przy zastosowaniu tylko jednej warstwy, przy wynoszącym 300 kg/m2 ciężarze powierzchniowym przegrody.
 
Parametry pustaka Porotherm 25/37.5 AKU potwierdzone zostały poprzez badania Zakładu Akustyki ITB – Raport nr NA-0540/P/2009 oraz Zakładu Fizyki Cieplnej ITB – Raport nr LFS-0665/A/09.

Polecane informacje