Porotherm w budownictwie rolnym

Porotherm w budownictwie rolnym
Pustaki ceramiczne Porotherm cieszą się od kilku lat rosnącym powodzeniem i uznaniem w oczach inwestorów budujących różnego rodzaju obiekty służące działalności rolniczej.

Dzieje się tak za sprawą bardzo dobrych właściwości pustaków Porotherm i murów z nich wykonanych. Właściwości ceramicznych pustaków Porotherm decydują o tym, że są one cenione przez inwestorów budujących domy mieszkalne. Jednakże w obecnych czasach również obiekty rolnicze, które są „mieszkaniem” dla zwierząt powinny być wykonane z materiałów, które zapewniają zdrowy mikroklimat pomieszczeń, a więc wpływają na kondycję i produkcyjność zwierząt hodowlanych.

Odporność na czynniki chemiczne i wilgoć

Ceramika jest materiałem obojętnym chemicznie i całkowicie odpornym na agresywne środowiska panujące w niektórych obiektach hodowlanych. Nie szkodzi jej obecność szkodliwych gazów np. w kurnikach, gdzie amoniak czy siarkowodór łącząc się z parą wodną dają agresywne opary.
 
Ceramice nie szkodzi wilgotna atmosfera i poddawanie budynków dezynfekcji, jak to ma miejsce wielokrotnie podczas cyklu hodowlanego, np. kurczaków. Porotherm jak żaden inny materiał pozwala uzyskać suche ściany. Ponieważ jest wypalany w piecu, w wysokiej temperaturze ok. 900oC, uzyskany produkt jest suchy. Po wbudowaniu w ścianie pojawia się wilgoć związana z procesem budowy, jednak cegły Porotherm w krótkim czasie wysychają czyli uzyskują tzw. wilgotność ustabilizowaną, a więc taką, jaka utrzymuje się w ścianie podczas użytkowania budynku. Mury wykonane z cegieł Porotherm charakteryzują się najniższą wilgotnością w porównaniu z innymi materiałami ściennymi – poniżej 1%.  To w połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością pustaków gwarantuje szybkie wysychanie ściany, która poddawana jest działaniu wody, np. podczas mycia i dezynfekcji ścian, które powtarzają się regularnie podczas cykli hodowlanych. Podczas dezynfekcji ściany i sufity są myte myjkami ciśnieniowymi i odkażane. Wysoka paroprzepuszczalność pustaków Porotherm umożliwia szybkie usuwanie wilgoci a tym samym zachowanie optymalnych, zdrowych dla zwierząt warunków.

Materiał trwały i bezpieczny

Porotherm jest materiałem mrozoodpornym,  o wytrzymałości 10 –15 MPa, co pozwala budować obiekty wielokondygnacyjne w budownictwie mieszkaniowym, jak również spotykane w rolnictwie obiekty przestrzenne np. hale, magazyny i przechowalnie warzyw, owoców, pasz. 
 
Odporny mechanicznie, trwale zachowuje właściwości termiczne. Jednym z rozwiązań, które wykorzystuje się w budownictwie rolniczym są ściany zewnętrze bez dodatkowego ocieplenia. Ściana o grubości 44 cm zapewnia właściwą izolację dla ciepłych domów mieszkalnych, dlatego też rozwiązanie to z powodzeniem można stosować w obiektach rolniczych.
 
Dzięki masywnej, trwałej ścianie o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, inwestor nie musi obawiać się o stan materiału dociepleniowego po kilku latach eksploatacji. Znane są problemy z licznie występującymi przy takich obiektach gryzoniami, które powodują ogromne zniszczenia w materiałach termoizolacyjnych. Porotherm na ogół wykorzystuje się w ścianach otynkowanych. Jednakże spotyka się obiekty nieotynkowane. Cegły ceramiczne są  na tyle twardym materiałem, że nie ma obaw o możliwość zniszczenia ściany przez zwierzęta hodowlane. Ściany z ceramiki poryzowanej odznaczają się także wysoką odpornością na działanie ognia.  Są niepalne a  w przypadku pożaru nie są źródłem szkodliwych substancji.

Materiał doceniany przez inwestorów i wykonawców

Budowanie z Porothermu przynosi korzyści zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Łatwość budowania, szybkość, ułatwienie w postaci spoiny pionowej pióro-wpust, szybkość murowania zwłaszcza z użyciem nowej generacji cegieł Porotherm Profi oraz Dryfix to korzyści, które doceniają wykonawcy. Dla inwestora ważne są oszczędności zarówno na etapie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Łatwa i szybka budowa ścian pozwala na szybkie uruchomienie obiektu i czerpanie zysków z inwestycji. Suche i ciepłe ściany z Porothermu to wymierne oszczędności poprzez mniejsze koszty ogrzewania. Niektóre materiały budowlane w chwili dostawy na budowę zawierają nawet kilka kilogramów wody w pojedyńczym elemencie murowym. Można wyobrazić sobie ile potrzeba energii, aby tej wody pozbyć się,  zatem pociąga to za sobą dodatkowe koszty poniesione na ogrzewanie.

Polecane informacje