Certyfikaty ZKP oraz Deklaracje DoP

Szanowny kliencie, firma Wienerberger zamieszcza na stronie internetowej wyłącznie ostatnie (aktualne) wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) - prosimy o wyszukanie ich w formie (.PDF) lub kontakt: Patryk.Rytel@wienerberger.com, lub tel.: (22) 514-21-19. W celu uzyskania archiwalnych Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP), których archiwizacja prowadzona jest przez okres 10 lat, na serwerach Firmy Wienerberger, prosimy o kontakt: Patryk.Rytel@wienerberger.com, lub tel.: (22) 514-21-19.
Dummy download

Zakład Belek Honoratka - certyfikat ZKP na belki nr 1434-CPR-0144 z dn. 15.04.2019
(565.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Belek Honoratka - certyfikat ZKP na nadproża nr FD-BG-037 z dn. 15.04.2019
(315.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Dobre - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0087 z dn. 15.04.2019
(603.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Gnaszyn - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0001 z dn. 15.04.2019
(592.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Gnaszyn - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0145 z dn. 15.04.2019
(538.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Honoratka - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0170 z dn. 15.04.2019
(644.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Kunice - certyfikat ZKP nr FD-BG-075 z dn. 15.04.2019
(489.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Kupno - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0093 z dn. 15.04.2019
(595.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Lębork- certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0006 z dn. 15.04.2019
(607.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Oleśnica - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0082 z dn. 15.04.2019
(612.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Paczków - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0193 z dn. 15.04.2019
(563.0 KB, pdf)

Dummy download

Zakład Toruń - certyfikat ZKP nr 1434-CPR-0014 z dn. 28.03.2017
(602.0 KB, pdf)

Dummy download

Atest Higieniczny - Belki stropowe i nadprożowe Porotherm (nr HK-B-1277-02-2014)
(855.0 KB, pdf)

Dummy download

Atest Higieniczny - Cegły ceramiczne klinkierowe Terca(nr HK-B-1277-04-2014)
(904.0 KB, pdf)

Dummy download

Atest Higieniczny - Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne Koramic (nr HK-B-1277-01-2014)
(823.0 KB, pdf)

Dummy download

Atest Higieniczny - Pustaki ceramiczne ścienne i stropowe Porotherm (nr HK-B-1277-03-2014)
(899.0 KB, pdf)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (BY) - KORAMIC zakład Kunice
(2749.0 KB, pdf)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (RUS) - TERCA 0,5 NF
(2163.0 KB, pdf)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (UA) - PTH zakład Gnaszyn
(2118.0 KB, PDF)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (UA) - PTH zakład Kupno
(2162.0 KB, PDF)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (UA) - Terca zakład Jankowa Żagańska
(1249.0 KB, pdf)

Dummy download

Certyfikat Zgodności (UA) - Terca zakład Toruń
(2126.0 KB, PDF)

Dummy download

Certyfikat wyrobów (BY) - TERCA zakład Toruń
(2447.0 KB, pdf)

Dummy download

Belka stropowa Porotherm 1750 – 6250
(116.0 KB, pdf)

Dummy download

Belka stropowa Porotherm 6500 – 8250
(116.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 19/50; -A
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 19/50; -B
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 19/62,5; -A
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 19/62,5; -B
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 23/50; -A
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 23/50; -B
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 23/62,5; -A
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 23/62,5; -B
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Belka nadprożowa Porotherm 11,5
(180.0 KB, pdf)

Dummy download

Belka nadprożowa Porotherm 23,8
(175.0 KB, pdf)

Dummy download

MAX 220, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 11.5 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 11.5 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 11.5 P+W Twin, Kl.10, A
(104.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 11.5 P+W, Kl.10, A
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 11.5 P+W, Kl.10, B
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 DRYFIX/PROFI, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 DRYFIX/PROFI, Kl.15, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 DRYFIX/PROFI, Kl.20, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 P+W, Kl.10, A
(104.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 P+W, Kl.10, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 P+W, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 P+W, Kl.15, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 18.8 P+W, Kl.20, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 3x1/3 P+W, Kl.15, A
(115.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.15, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.15, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.20, A
(303.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 DRYFIX/PROFI, Kl.20, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3 500, Kl.15, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3 500, Kl.15, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3, Kl.10, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3, Kl.10, B
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3, Kl.15, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 E3, Kl.15, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W L, Kl.15, A
(116.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W, Kl.10, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W, Kl.15, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W, Kl.15, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25 P+W, Kl.20, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25/37,5 AKU, Kl.15, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25/37,5 AKU, Kl.20, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 25/37,5 AKU, Kl.20, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 DRYFIX/PROFI, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 DRYFIX/PROFI, Kl.15, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 E3, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 E3, Kl.15, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 P+W, Kl.10, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 P+W, Kl.10, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 P+W, Kl.15, A
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 P+W, Kl.15, B
(105.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R DRYFIX/PROFI, Kl.15, A
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R P+W, Kl.10, A
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R P+W, Kl.10, B
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R P+W, Kl.15, A
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 R P+W, Kl.15, B
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 ½ DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(101.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 ½ DRYFIX/PROFI, Kl.15, A
(101.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 ½ P+W, Kl.10, A
(101.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 30 ½ P+W, Kl.15, A
(101.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 P+W, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 P+W, Kl.10, B
(115.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 P+W, Kl.15, A
(112.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 P+W, Kl.15, B
(113.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 ½ DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 ½ P+W, Kl.10, A
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 38 ½ P+W, Kl.10, B
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 EKO+ DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(108.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 EKO+, Kl.10, A
(108.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 EKO+, Kl.10, B
(108.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 P+W, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 P+W, Kl.10, B
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 R DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(109.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 R, Kl.10, A
(109.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 R, Kl.10, B
(109.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 S DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(112.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 S, Kl.10, A
(112.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 ½ DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 ½ DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 ½ P+W, Kl.10, A
(114.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 44 ½ P+W, Kl.10, B
(106.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 50 P+W, Kl.10, A
(113.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 50 P+W, Kl.10, B
(113.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 50 ½ P+W, Kl.10, A
(107.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 50 ½ P+W, Kl.10, B
(109.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 8 DRYFIX/PROFI, Kl.10, A
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 8 DRYFIX/PROFI, Kl.10, B
(102.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 8 P+W, Kl.10, A
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Porotherm 8 P+W, Kl.10, B
(103.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 11,5, KL. 10, A (Reetz)
(110.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 17,5, KL. 15, A (Reetz)
(123.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 24 L, KL. 15, A (Reetz)
(229.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 24, KL. 15, A (Reetz)
(131.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 30, KL. 15, A (Reetz)
(112.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak Ceramiczny 36,5, KL. 10, A (Reetz)
(167.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak wentylacyjny dwukanałowy 2B - Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
(176.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak wentylacyjny jednokanałowy 1A - Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
(177.0 KB, pdf)

Dummy download

Pustak wentylacyjny jednokanałowy 1B - Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
(182.0 KB, pdf)

Dummy download

Alegra 9, L15, Marsylka, Madura
(129.0 KB, pdf)

Dummy download

Gąsior, Trójnik, Nasadki kominków
(129.0 KB, pdf)

Dummy download

Karpiówka
(137.0 KB, pdf)

Dummy download

Mnich i Mniszka
(129.0 KB, pdf)

Dummy download

Orea 9
(129.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła budowlana E3, drążona, Kl. 25
(296.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła budowlana, pełna, Kl. 25
(295.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, Terca ½ W, Kl. 35, A
(299.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona 1 Ł Terca, Kl. 35, A
(306.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona 2 Ł Terca, Kl. 35, A
(307.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona E3, Kl. 35, A
(297.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona E3, Kl. 35, B
(298.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona Terca, Kl. 35, A
(302.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, drążona Terca, Kl. 35, A
(303.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, pełna 1Ł Terca, Kl. 75, A
(300.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, pełna 2Ł Terca, Kl. 75, A
(303.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, pełna Terca, Kl. 75, A
(299.0 KB, pdf)

Dummy download

Cegła klinkierowa, pełna Terca, Kl. 75, B
(299.0 KB, pdf)

Dummy download

DoP Płytki elewacyjne Kosmo
(560.0 KB, pdf)

Dummy download

DoP Płytki elewacyjne Matrix
( KB, )

Dummy download

DoP Płytki elewacyjne Polaris
(566.0 KB, pdf)

Dummy download

DoP Płytki elewacyjne Pomerania
(573.0 KB, pdf)

Dummy download

DoP Płytki elewacyjne Silesja
(545.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import DE Actua 10
(135.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import DE kształtki
(136.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import DE wszystkie poza Actua 10
(136.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import NL OVH
(265.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import NL Sinus
(264.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Import NL kształtki
(265.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Light
(637.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Plus
(643.0 KB, pdf)

Dummy download

Koramic Premium
(639.0 KB, pdf)

Dummy download

Zaprawa Porotherm Dryfix
(858.0 KB, pdf)

Dummy download

Zaprawa Porotherm M100
(83.0 KB, pdf)

Dummy download

Zaprawa Porotherm M50
(101.0 KB, pdf)

Dummy download

Zaprawa Porotherm Profi
(82.0 KB, pdf)

Dummy download

Zaprawa Terca Klinkier
(82.0 KB, pdf)