Kalkulator współczynnika przenikania ciepła

- Warstwy przegrody należy dobrać tak, by współczynnik U nie przekraczał wartości 0,23 W/(m²K)
- Dla pustaków Porotherm o U > 0,23 W/(m²K) istnieje możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową dla budynków z projektowaną temperaturą wewnętrzną ti < 16°C i/lub dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku
- Współczynniki przenikania ciepła w systemie 44 EKO+, 38 P+W oraz 44 P+W podano z uwzględnieniem zaprawy termoizolacyjnej Porotherm TM. Przy pozostałych pustakach odpowiednio zaprawy Dryfix, Profi lub Porotherm M50